Ảnh đẹp


Trung Tâm Thương Mại Quốc Tế New York bị khủng bố tấn công ngày 11/9/2001 đã xụp đổ, sau này đã được Nước Mỹ xây dựng lại trên vị trí cũ, Tuấn Thúy chụp tại Trung Tâm mới tháng 10/2015
Previous
Next Post »