Nhân ngày giỗ cha

                           


                                 
                                                                  1906 - 1991     

                                          Hai mươi ba năm cụ xa con, cháu, chắt, chút
Previous
Next Post »