Previous
Next Post »
2 Komentar
avatar

Chúc mừng bác Đỗ Kim Chi nhân ngày thày thuốc Việt Nam. Hy vọng lớp cháu chắt chi họ sẽ có nhiều người theo nghề "Lương y như từ mẫu" giống như bác Chi.

Balas
avatar

Chúc mừng BÁc Sỹ Tiến sỹ Đỗ Kim Chi
nhân dịp ngày thầy thuốc Việt Nam, mong bác luôn khỏe mạnh, động viên cháu Gia Minh nối nghiệp bà

Balas