Tự tạo code nhúng Flash (swf)

Vừa rồi tôi có đăng bài " Cách tải Flash trên mạng trong FIREFOX !" để các bạn có thể có những flash đẹp trên mạng về máy mình. Thế là các bạn có thể chia sẽ cho bạn bè và người thân rồi. Để chia sẽ cho bạn bè flash các bạn có thể :
1- Gửi trực tiếp qua mail nhưng phải đổi flash (thường có đuôi.swf) sang định dạng .gif để có thể chèn thẳng vào nội dung thư. Hạn chế của mail là chỉ cho gửi kèm và chèn vào nội dung thư file dung lượng nhỏ (đối với Gmail chỉ cho đính kèm tối đa 10MB) và thường không cho gửi flash (với đuôi.swf).
2- Gửi qua link để cho bạn bè và người thân tải về xem rồi mở ra xem
3- Nhúng vào Web cà nhân rồi bảo người ta vaog Web của mình để xem (phải upload được flash lên các dịch vụ cho link trực tiếp như DropBox, FileDen... để ta có link để chèn)
    Các dịch vụ lưu trữ trực tuyên ít chầp nhận định dạng .swf nên các bạn phải tìm nhé.
Trong bài trước tôi cũng đã cho các bạn code nhúng mẫu nhưng đối với những bạn không rành lắm và làm không chuẩn thì có thể code nhúng lại không hoạt động được. Vì vậy hôm nay tôi cho các bạn một phương tiện để tạo code nhúng của Flash vào Blog khi bạn đã có link của flash đó. Các bạn có thể vào đây rồi làm như hướng dẫn ở các hình bên dưới để có code nhúng nhé !Previous
Next Post »