Tạo Slideshow ảnh với phần mềm UltraSlideshow Lite

Viết theo yêu cầu của Cậu Di và ai quan tâm
Để tạo slideshow ảnh và nhúng vào Blog (Web) có nhiều cách:
- Sử dụng các trang Web cho tạo slideshow và code nhúng như Picturetrail.com ,Slide.com, photoshow.com...
- Sử dụng phần mềm tạo slideshow như Flash Slideshow Maker Professional, UltraSlideshow Lite...Các bạn có thể tải
UltraSlideshow Lite ở cuối bài đăng.
Nếu sử dụng Web cho tạo slideshow thì ta có được code nhúng sau khi tạo xong slideshow còn dùng phần mềm thì khi tạo xong nó chỉ cho ta 2 file: .html và .swf (file flash). Còn muốn có code nhúng để chèn ta phải tự tạo lấy trên cơ sở 2 file .html và .swf  mà phần mềm đã tạo cho ta. File .html là cơ sở để ta có code nhúng còn file.swf là slideshow. Ta phải biết kết hợp 2 cái này để có code nhúng.
Tôi xin hướng dẫn cụ thể dùng phần mềm UltraSlideshow Lite để tạo code nhúng cho Slideshow ảnh. Phần tạo Slideshow với phần mềm này các bạn tự làm vì tương đối dễ, tôi tin các bạn làm được nên tôi không đi sâu vào vấn đề này.
    Sau khi các bạn đã có 2 file: .html và .swf rồi thì các bạn tạo code nhúng như sau :
1- Upload (tải) file.swf lên một host nào đó để lấy link của nó (tôi khuyên các bạn nên tải lên DropBox). Tải lên đây các bạn sẽ có link của file.swf để sử dụng ở bước sau (xem hình dưới)
 


2- Tạo code nhúng vào Blog
- Mở file .html bằng Notepad hay Wordpad và các bạn copy đoạn code giữa 2 thẻ <object>...</object>
Sau đây là các hình minh họa hướng dẫn cho bước 2 này
Sau khi có code nhúng ta để bài đăng ở chế độ HTML và dán chúng vào là OK !
Và đây là slideshow tôi đã làm bằng UltraSlideshow Lite

Tải UltraSlideshow Lite
Previous
Next Post »
1 Komentar
avatar

Hoan nghênh để thực hành sẽ trao đổi sau

Balas