Ông Nguyên ở Nha Trang


                                                  Bạn đọc có thấy Ô Ng khỏe không ?
                                                                       Mừng cho ông bà và các cháu( Cạnh Ng. . . , mẹ H. . . . .)

                                                   Chưa đi chưa biết Nha Trang
                                                  Đi rồi mới thấy họ sang hơn mình
                                                 Có tăm biển, có tắm sình ( Bùn )
                                                 Có chỗ cho mình . . . .( hít  thở o xy ? )
Previous
Next Post »
1 Komentar
avatar

Gia đình Cô&Cậu đi nghỉ thoải mái quá !

Balas