Chúc mừng

                 

 Chúc mừng ông Phạm Vĩnh Tiến thêm môt tuổi (7.7.1948)

Vĩnh Thắng

 

 

 

 

 

 

 

Previous
Next Post »