Previous
Next Post »
4 Komentar
avatar

Chép nguyên code mẫu của Lương và làm đúng như hướng dẫn vẫn o lên hình, nên phải dùng pp cũ vẫn còn video lạ

Balas
avatar

Cậu dùng code nhúng ở đâu chứ có dùng đoạn code nhúng Cháu cho đâu nên xuất hiện video lạ là tất nhiên. Cháu đã kiểm tra đoạn code nhúng của video trong bài này rồi ! Cháu hướng dẫn như thế là quá chi tiết rồi. Cậu không làm được đành chịu thôi vậy !

Balas
avatar

Sau khi mầy mò, tôi đã tìm ra cách khắc phục video lạ bằng cách sau khi click vào embed sẽ có 4 cách
chọn chép code nhúng, chọn cách thứ tư Use old embed sẽ bỏ Include related videos

Balas
avatar

Chúc Mừng Cậu. Đó cũng là một cách hay để loại Video lạ

Balas