Một chút tự bạch.

Tháng ba, mười hai, bốn nhăm.
Là ngày sinh nhật sáu ba ấy mà.
Sáu ba tuổi, vẫn chưa già.
Vẫn còn Xuân chán, mặm mà tình Xuân.
Ngày Xuân còn chút bâng khuâng.
Bâng khuâng một nỗi, việc nhà chửa xong.
Bao giờ cho hết móng ngong.
Để cho ta thoả nỗi mong tối ngày.

Vĩnh Thắng

Previous
Next Post »