Gửi cô Kim Dung

Nhân ngày mồng tám, tháng ba.
Mừng hai bác cháu vui cùng bé Minh.
Nay xa tuy cũng nhớ nhà.
Nhưng vừa thư giãn, dạt dào ý thơ.
Bấy lâu chưa đuợc viết ra.
Bâng khuâng cảm xúc nay thành nhà thơ.
Thực lòng nên được cảm thông.
Từ nay Dung hãy phát huy đều đều.

Kim Anh
Previous
Next Post »