Tin toà soạnTôi có hỏi ông, ra Hà Nội ông thấy có gì trở

ngại trong sinh họat không
Ông cho biết : Thời tiết có phần nặng hơn trong nam, một ngay mấy mùa, nhưng đuợc cái nơi ăn, nghỉ quá tốt như " Nhà Điều Dưỡng Cao cấp " : Thoáng mát, tĩnh mịch, sạch sẽ đặc biết nguời phục vụ chu đáo từ ăn uống đến tắm gịăt .
Chỉ phải mỗi tội Ra đây ông phải làm việc tại " Phân xưởng xẻ " từ 21h đến 5 h sáng, gọi điện thoại không thưa, lay không dậy " Đi đâu có lái xe chuyên nghiệp, nếu quá gấp, ngoài giờ, đã có cô cháu ( Cháu nội ông Dư ) phục vụ ông .

Ông đã có nhiều cuộc tiếp xúc với bạn bè, đặc biệt là các bạn người nứoc ngoài : Đức, Ý, Thuỵ sỹ, Niu di lân, Hà Lan, Thuỵ điển, nằm trên boong tầu ở Vịnh Hạ Long hàn huyên với họ, ông cũng đi thăm nhiều nơi ở phía Bắc, nhung không ngày nào ông không gọi điện về để báo cáo với " Sếp ở trong Nam, ( Trước đây ông định 28/4 mới về theo yêu cầu của xếp là 30/4 phải có mặt, để thể hiện tính nghiêm túc, ông đã mua vé về ngày 26/4 , tiết thật ! Ảnh hàng đầu bên phải là 4 thế hệ đấy
Previous
Next Post »