Việt Nam đang vay nợ của nước nào nhiều nhất?

  Các chủ nợ song phương chủ yếu của Việt Nam tính đến nửa đầu năm 2022, gồm: Nhật Bản cho Chính phủ Việt Nam vay hơn 274.000 tỷ đồng; Hàn Quốc cho vay hơn 28.000 tỷ đồng, Pháp cho vay hơn 27.000 tỷ đồng; Đức cho vay hơn 12.000 tỷ đồng…

Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại - Bộ Tài chính vừa công bố Bản tin nợ công số 15 về tình hình nợ công của Việt Nam từ năm 2018 đến tháng 6/2022.

Theo đó, tỷ lệ nợ công của Việt Nam so với tổng sản phẩm quốc dân (GDP) có xu hướng giảm trong những năm gần đây. Cụ thể, tỷ lệ nợ công giảm từ 58,3% GDP (năm 2018) xuống còn 43,1% vào năm 2021.

Tính đến hết năm 2021, nợ nước ngoài của quốc gia giảm chỉ còn 38,4% GDP so với năm 2018 là 46% GDP. Nghĩa vụ trả nợ nước ngoài của quốc gia so với tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2021 là 6,2%. Nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ so với thu ngân sách nhà nước năm 2021 khoảng 21,8%, có chiều hướng tăng dần đều theo các năm.

Việt Nam đang vay nợ của nước nào nhiều nhất? ảnh 1

Tỷ lệ nợ công so với GDP của Việt Nam giảm dần qua các năm (ảnh: BTC).

Các chủ nợ song phương chủ yếu của Việt Nam tính đến nửa đầu năm 2022, gồm: Nhật Bản cho Chính phủ Việt Nam vay hơn 274.000 tỷ đồng; Hàn Quốc cho vay hơn 28.000 tỷ đồng, Pháp cho vay hơn 27.000 tỷ đồng; Đức cho vay hơn 12.000 tỷ đồng…

Trong số các chủ nợ đa phương của Việt Nam, Ngân hàng Thế giới (WB) cho chính phủ Việt Nam vay nhiều nhất khoảng hơn 350.000 tỷ đồng (tính đến nửa đầu năm 2022). Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cho Việt Nam vay hơn 180.000 tỷ đồng và các tổ chức khác cho Việt Nam vay khoảng 12.000 tỷ đồng.

Việt Nam đang vay nợ của nước nào nhiều nhất? ảnh 2

Dư nợ vay của Chính phủ giai đoạn 2019 - 2022 (ảnh: BTC).

Tổng nợ vay được Chính phủ bảo lãnh có chiều hướng giảm dần qua các năm. Tỷ lệ nợ nước ngoài và nợ trong nước được Chính phủ bảo lãnh của Việt Nam gần như tương đương nhau.

Trong khi đó, khoản nợ của chính quyền địa phương có dấu hiệu tăng trở lại. Tính đến tháng 6/2022, tổng dư nợ chính quyền địa phương đã đạt 51 triệu tỷ đồng, vượt qua cả tổng dư nợ năm 2021.

TheoTienPhong

Previous
Next Post »