Sử dụng thẻ BHYT đi khám chữa bệnh nhìn một kí hiệu biết ngay được hưởng bao nhiêu phần trăm, không cần tra cứu

 Người dân sử dụng thẻ BHYT khi đi khám chữa bệnh chỉ cần nhìn ký hiệu này sẽ biết được hưởng bảo hiểm bao nhiêu phần trăm mà không cần tra cứu.

bhyt3

Trong mẫu thẻ Bảo hiểm Y tế mới  rút ngắn chỉ còn 10 ký tự là mã số BHXH. Mức hưởng (từ 1-5) của người tham gia BHYT mẫu thẻ mới được biểu thị ở góc phải thẻ, bên cạnh mục "Giới tính".

Nhìn vào những ký tự tương ứng, người tham gia BHYT sẽ được quỹ BHYT thanh toán chi phí khám chữa bệnh theo các mức như sau:

  • Số 1: 100% chi phí và không áp dụng giới hạn tỉ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế (VTYT) và dịch vụ kỹ thuật (DVKT) theo quy định; chi phí vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên trong trường hợp cấp cứu hoặc khi đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật.
  • Số 2: 100% chi phí (có giới hạn tỷ lệ thanh toán); chi phí vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên trong trường hợp cấp cứu hoặc khi đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật.
  • Số 3: 95% chi phí (có giới hạn tỷ lệ thanh toán); 100% chi phí KCB tại tuyến xã và chi phí cho một lần KCB thấp hơn 15% tháng lương cơ sở.
  • Số 4: 80% chi phí (có giới hạn tỷ lệ thanh toán); 100% chi phí KCB tại tuyến xã và chi phí cho một lần KCB thấp hơn 15% tháng lương cơ sở.
  • Số 5: 100% chi phí, kể cả chi phí KCB ngoài phạm vi được hưởng BHYT; chi phí vận chuyển.
bhyt4

Ngoài thông tin về mức hưởng, trên thẻ BHYT mẫu mới có ghi thông tin về mã nơi đối tượng sinh sống là 2 ký tự ký hiệu vừa bằng chữ vừa bằng số (K1, K2, K3).

Trường hợp trên thẻ có ghi mã này, khi người bệnh tự đi KCB không đúng tuyến sẽ được quỹ BHYT thanh toán chi phí KCB đối với bệnh viện tuyến huyện, điều trị nội trú đối với bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến Trung ương mà không cần giấy chuyển tuyến KCB.

  • Ký hiệu K1: Là mã nơi người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia BHYT, đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn theo quy định của pháp luật.
  • Ký hiệu K2: Là mã nơi người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia BHYT, đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật.
  • Ký hiệu K3: Là mã nơi người tham gia BHYT đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo theo quy định của pháp luật
H.H/giadinhmoi.vn
Previous
Next Post »