Vẻ đẹp ngắn ngủi của HOA(Vòng đời cuộc sống)

 


 Emilie Grange chia sẻ “Circle Of Life” sử dụng hoa để thể hiện vẻ đẹp nhưng cũng là sự ngắn ngủi của cuộc sống. Hoa nảy mầm, nở và cuối cùng khô héo. “Vòng tròn cuộc sống” là một phép loại suy về thời gian trôi qua ba giai đoạn này, đặc trưng cho sự tiến hóa của mỗi sinh vật

Circle of life from Emilie Grange on Vimeo.

Previous
Next Post »