Tưởng nhớ người đã khuất

Tưởng nhớ mẹ Ngọ, chị Thoa, Vĩnh Hải

Ba mẹ con ra đi tháng đầu Đông (*)

Nơi Vính Hằng các vị vui, thanh thản

Con cháu, chắt, chút đã sớm trưởng thành

Kim Anh

(*) Bà Thoa 19 tháng 10 âm lịch (23.11 dương). Chú Vĩnh Hải 21.10 ta (25.11 dương lịch). Mẹ Ngọ 27.10 ta (1.12. dương lịch).
Previous
Next Post »