Kỉ niệm 104 năm CM T10 Nga

Cách đây 104 năm vào ngày 7.11.1917, dưới sự lãnh đạo thiên tài của lãnh tụ V. I. Lê-nin và Đảng Bolshevik, giai cấp công nhân và nhân dân lao động Nga đã đứng lên lật đổ chế độ Nga hoàng, lập nên nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới, mở ra thời đại mới trong lịch sử phát triển của nhân loại.

Thắng lợi vĩ đại ấy không chỉ “làm rung chuyển” cả thế giới đương đại mà còn tác động, ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển của cách mạng Việt Nam từ đó về sau.

Dưới ánh sáng của CM Tháng 10 Nga Hồ Chủ Tịch đã cùng toàn Đảng toàn dân làm nên CM Tháng 8 lịch sử, hình thành nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tiền thân của Nhà nước Việt Nam ngày nay.

Chi họ ta đã có nhiều người được theo học Đại học, trên Đại học, lao động, công tác ,du lịch và sinh sống tại Liên xô trước đây và LB Nga ngày nay luôn lưu giữ được những kỉ niệm tốt đẹp không bao giờ quên

Phạm Lê

Previous
Next Post »