Thăm Đà Lạt

Cuối tháng 11/2016 trời Sài Gòn đổ nóng, nhiệt độ 33-35 o, gia đình anh chị Minh&Hoa và hai cháu David và Gia Minh tranh thủ đi Đà Lạt ngắn ngày và thăm viếng bác gái ruột 92 tuổi (chị ruột Bác Phí Loan) ở Đà Lạt
Previous
Next Post »
1 Komentar
avatar

Ở trong Nam thích thật khí hậu thuận tiện, tạo nhiều cơ hội cho du lịch thưởng ngoạn thắng cảnh và tham viếng người thân.

Balas