Nhân ngày mất của cụ Nguyễn Thị NgọHôm nay 26/11/2016 tức là ngày 27 tháng 10 năm Bính Thân 2016  là ngày mất lần thứ 85 của cụ Nguyễn Thị Ngọ  ( 27 tháng 10 năm Tân Mùi 1931 - 27 tháng 10 năm Bính Thân), tôi được vinh dự  thay mặt bác trưởng, đại diện cho các con cụ Quang Yến tới dự !
Previous
Next Post »
1 Komentar
avatar


Chúng cháu cám ơn cậu đã đén dự giỗ bà ngoại của chúng cháu mặc dù cậu cũng đang có vẫn đề về sức khỏe cần quan tâm. Bà ngoại mất đã lâu, ngày giỗ sau giỗ mẹ 8 ngày (các cô cậu đã đến đông đủ) nên chúng cháu chỉ mời đại diện.

Chúc cậu chóng phục hồi sức khỏe.Balas