Previous
Next Post »
1 Komentar
avatar

Tôi nghĩ cái gì cũng có số, sống cũng có số, mà chết cũng có số. Ông bạn đồng nghiệp đã quá cố của tôi có lần nói vui "chú em tin đi sống chết đều có số cả. Đôi giày, cái công văn cũng có số mà số nào ra số ấy nào có lẫn vào đâu được".

Balas