NHỚ LẠI MỘT CHUYẾN ĐI...

Bao giờ Chi họ Cụ Quang ở Hà Nội lại tổ chức được một chuyến đi như thế này nữa !

Chắc sẽ chẳng bao giờ được như NGÀY XƯA nữa, vì người thì đã trở thành thiên cổ, người thì phải sống với con cháu ở nước ngoài, người thì sức khoẻ yếu đi theo quy luật khắc nghiệt của cuộc sống và...


Previous
Next Post »
2 Komentar
avatar

NML giữ được những tấm ảnh quí.

Balas
avatar

Chính vì sự : " Chắc gì có lần sau ", ấy vậy mấy lần rủ nhưng đều từ chối !

Balas