Ảnh đẹp trong tháng

              Cả chi họ ngạc nhiên Ô Ngọc và gia đình Cường-Uyên đã đến thăm nhà ông bà Chi-Rô ở Paris
Previous
Next Post »