Tảo mộ cuối năm

 
Ngày 9/1/2014 đại diện chi họ Cụ Quang do Bà Kim Anh và Ông Vĩnh Ngọc dẫn đầu có sự tham gia của Bà Nhu, Bà Lan và sự hỗ trợ tích cực cùa anh Nguyễn Việt Hùng đã đi tảo mộ tổ tiên và họ hàng cuối năm trước khi đón Tết Giáp Ngọ ở Bất Bạt và Văn Điển.Trên đây là một vài ảnh do Ô.Ngọc cung cấp
Previous
Next Post »