Mười điều về cuộc sống

 

Ngẫu nhiên một người quen trên mạng Ngọc Nga từ nước ngoài đã gửi cho tôi nhiều file Power Point (PPS) hay, xin giới thiệu một file PPS về " Mười điều về cuộc sống " để chúng ta cùng xem và xuy nghĩ

Previous
Next Post »