Tin buồn
Có đến  tang lễ thì mới thấy cáo phó
          Chi họ Phạm ở Lãn Ông hiện chỉ có 3 gia đình con cụ Tú, hai gia đình có đại diện, tất nhiên là được thay mặt chi họ, ta vòng hoa, chú Tuấn phong bì
          Tại sao hôm nay mới thông báo ? 31/12/2013 và 1,2,3/1 2014 là ngày tết kiêng đưa tin buồn
Previous
Next Post »