Gặp gỡ cuối năm

Hôm nay 29 Tết, vợ chồng tôi có đến thăm nhà Cô-Cậu Minh Thắng. Rất mừng là sức khỏe của Cậu Thắng khá hơn. Cậu Thắng rất lạc quan trước bệnh tật của mình  và đã tham gia viết bài cho Blog của Chi họ. Bài : "Thử nêu 10 sự kiện nổi bật của Chi họ Cụ Quang năm Qúy Tỵ (2013)" rất đầy đủ. Tổng kết 10 sự kiện nổi bật của Chi họ năm cũ trước thềm Năm mới bao giờ cũng do Cậu Thắng chắp bút !
Chiều nay Cậu Ngọc có đến nhà tôi. Trước là xem công tác chuẩn bị Tết của chúng tôi đến đâu rồi và sau là nhờ hướng dẫn cách gửi ảnh nguyên gốc qua mạng !

Năm mới đã đến rồi, xin được chúc các thành viên của Chi họ Sức khỏe và Mọi sự Tốt lành !

Previous
Next Post »
1 Komentar
avatar

Cảm ơn NML và bác Di đã động viên khi nói về bài "10 sự kiện...". Thực tình tôi cũng không có nhiều thời gian chuẩn bị, lại không có nhiều tư liệu chắc là còn sót sự kiện đáng nói hơn. Mong được thông cảm.

Balas