Hiển thị tiếng Việt trên thanh tiêu đề của trình duyệt

Để thanh tiêu đề của trình duyệt hiển thị tiếng Việt đối với những Blog(Web) tiếng Việt, các bạn có thể cấu hình cho trình duyệt như sau (tôi thực hiên cho Firefox nhưng các trình duyệt khác cũng tương tự )  
Đầu tiên các bạn hãy mở trình duyệt và làm thứ tự như các hình hướng dẫn dưới đây :
 Sau đó thoát khỏi trình duyệt và khởi động lại. Các bạn hãy mở một Blog (WEB) tiếng Việt để xem kết quả !

Previous
Next Post »