Nhớ về cộ nguồn

Hôm nay là kỉ niệm 63 năm ngày CM Tháng 8 (19.8.1945-19.8.2008), nhớ về cội nguồn vừa qua gia dình ta đã có cuộc hành hương về thăm khu căn cứ địa Tân Trào, Tuyên Quang thời kì chống Pháp.
Thăm lán Na Lừa nơi Hồ Chủ Tịch sống và làm việc những năm đầu thập kỉ 40 để lãnh đạo CM
Thăm Đình Tân Trào nơi họp Quốc dân Đại hội, thành lập Chính Phủ CM lân thời và phát lệnh Tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân.

Phạm Lê
(ảnh tư liệu gia đình)
Previous
Next Post »