Không đưa vào luật quy định "sở hữu chung cư có thời hạn"

 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị không bổ sung quy định về thời hạn sở hữu nhà chung cư trong dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi. Đây là vấn đề nhạy cảm, hệ trọng, có tác động sâu rộng đến đời sống xã hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa có kết luận sau phiên thảo luận về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) tại phiên họp thứ 21 vừa qua.

Đánh giá hồ sơ dự án luật cơ bản bảo đảm chất lượng, đủ điều kiện để trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng nêu quan điểm về một số nội dung lớn còn ý kiến khác nhau.

Về vấn đề sở hữu nhà chung cư có thời hạn, dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi trình ra Ủy ban Thường vụ Quốc hội phương án duy nhất theo hướng quy định thời hạn sở hữu nhà chung cư.

Tuy nhiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị không bổ sung quy định về thời hạn sở hữu nhà chung cư trong dự thảo Luật.

Không đưa vào luật quy định sở hữu chung cư có thời hạn - 1

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị không bổ sung quy định về thời hạn sở hữu nhà chung cư trong dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi (Ảnh: Hà Phong).

Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đây là vấn đề nhạy cảm, hệ trọng, có tác động sâu rộng đến đời sống xã hội, do đó, trong trường hợp Chính phủ thấy cần thiết tiếp tục trình Quốc hội phương án khác với ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì đề nghị xây dựng 2 phương án, bao gồm phương án của Chính phủ đề xuất và phương án theo ý kiến kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Các phương án này cần đề xuất của cơ quan thẩm tra để đại biểu Quốc hội xem xét, cho ý kiến.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội lưu ý tờ trình của Chính phủ cần phân tích, làm rõ cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý và thực tiễn, đánh giá tác động kỹ lưỡng, phân tích ưu điểm, hạn chế, hoàn thiện quy định của từng phương án, làm cơ sở để đại biểu Quốc hội thảo luận, lựa chọn được phương án tốt nhất, khả thi nhất, khắc phục được bất cập, vướng mắc của Luật Nhà ở hiện hành.

Thay vào đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội lưu ý cần bổ sung quy định cụ thể, chặt chẽ, có tính khả thi về thẩm quyền, trình tự, thủ tục di dời cư dân, phá dỡ, cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư không còn an toàn cho việc sử dụng.

Việc này nhằm bảo đảm sức khỏe, an toàn tài sản, tính mạng cho người dân, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu nhà chung cư phải di dời để phá dỡ, cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

Đối với một số nhóm vấn đề cần có cơ chế kiểm soát chặt chẽ của Nhà nước để tránh sơ hở, lợi dụng gồm bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội, ưu đãi chủ đầu tư nhà ở xã hội, đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo rà soát các quy định trong dự thảo Luật để hoàn thiện, bảo đảm chặt chẽ, có cơ chế kiểm soát phù hợp.

Cơ quan này cũng yêu cầu Chính phủ lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động liên quan đến nhóm vấn đề về cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục đầu tư, bảo đảm thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp gồm xây dựng, phê duyệt, điều chỉnh chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở; quy định về các giai đoạn đầu tư xây dựng dự án nhà ở; nguyên tắc bán, cho thuê mua, cho thuê nhà ở xã hội…

Để đảm bảo tiến độ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Luật, tờ trình và hồ sơ dự án Luật trình Quốc hội, đồng thời gửi Ủy ban Pháp luật chậm nhất là ngày 10/4 để thẩm tra chính thức và trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5, dự kiến diễn ra vào tháng 5.    

TheoDantri
Previous
Next Post »