Bộ trưởng GD&ĐT nói về sự khác biệt rất lớn giữa trường đại học và đại học

 

Một chữ "trường" và một chữ "đại học", tuy chỉ là ngôn từ nhưng có sự khác biệt rất lớn, thể hiện một sự lựa chọn mô hình phát triển phù hợp với quy định của pháp luật", Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nói.

Sự khác biệt rất lớn giữa trường đại học và đại học

Ngày 17/3/2023, tại Đại học Bách khoa Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn công bố quyết định chuyển Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thành Đại học Bách khoa Hà Nội, đồng thời trao các quyết định công nhận Hội đồng đại học, Chủ tịch hội đồng, Giám đốc Đại học (ĐH) Bách khoa Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại sự kiện này, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đã có sự so sánh, làm rõ sự khác biệt giữa trường đại học và đại học.

Bộ trưởng GDĐT nói về sự khác biệt rất lớn giữa trường đại học và đại học - 1

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại lễ công bố quyết định chuyển Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thành Đại học Bách khoa Hà Nội (Ảnh: T.L).

Bộ trưởng nói: "Trước hết chúng ta cùng vui mừng vì sự phát triển của trường, chuyển đổi mô hình và cơ cấu tổ chức từ trường thành đại học để tiếp tục phát triển, để có điều kiện thuận lợi hơn cho sự phát triển, có điều kiện để phát triển tổ chức bên trong, để quản trị tốt hơn theo thông lệ thế giới.

Điều quan trọng đây là dấu ấn của sự phát triển, khi mà khuôn, vỏ, áo cũ đã trở  nên chật hẹp, cần phải lột xác để phát triển. Một chữ "trường" và một chữ "đại học", tuy chỉ là ngôn từ nhưng có sự khác biệt rất lớn và thể hiện một sự lựa chọn mô hình phát triển phù hợp với quy định của pháp luật".

Bộ trưởng nhắc lại, đây cũng là trường đầu tiên được Thủ tướng ký quyết định chuyển tên gọi từ trường thành đại học, thể hiện tính tiên phong.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho rằng, ĐH Bách khoa Hà Nội còn rất nhiều việc phải làm để hoàn thiện cơ cấu đại học nhiều cấp với cấu trúc chặt chẽ của quản trị hiện đại. Cần hoàn thiện chiến lược và định hướng phát triển lâu dài, hoàn thiện lại quy chế tổ chức và hoạt động…

Mô hình đại học là mô hình thích hợp để triển khai cơ cấu đa ngành. Với một hệ thống lớn và phức tạp, số lượng cán bộ, sinh viên đông và đa dạng, mô hình này vừa bảo đảm sự tự chủ và điều hành thống nhất của bộ máy chỉ huy chung của đại học, vừa tạo điều kiện cho các thành tố cấp thấp nhất có được quyền tự chủ tương đối về học thuật, tạo nên sự năng động chung cho toàn hệ thống.

Mô hình này có nhiều ưu thế, nó phù hợp với một trình độ quản lý cao, nguồn lực dồi dào, dày đặc các hoạt động học thuật và tiếng nói chuyên môn có uy quyền và vai trò của các giáo sư được phát huy cao độ, đặc biệt là các cấp điều hành chuyên môn.

"Các quyền hành chính tập trung ở cấp đại học, còn quyền và tiếng nói chuyên môn là cơ chế vận hành của các đơn vị cấp dưới. Nếu vận hành không tốt, nguy cơ phức tạp và chia cắt, thiếu thống nhất từ bên trong rất có thể diễn ra, hoặc làm phát sinh thêm sự cồng kềnh của bộ máy hành chính.

Cho nên, các trường trực thuộc dễ có nhu cầu tự chủ cao hơn, mong muốn tự chủ cao hơn và hoạt động độc lập bên trong. Điều này cũng sẽ rất dễ làm thay đổi mục tiêu ban đầu của sự chuyển đổi mà chúng ta chứng kiến ngày hôm nay", Bộ trưởng cho hay.

Bộ GD&ĐT sẽ giám sát việc tuân thủ sứ mệnh của ĐH Bách khoa Hà Nội

Bộ trưởng GDĐT nói về sự khác biệt rất lớn giữa trường đại học và đại học - 2

Lễ công bố quyết định chuyển Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thành Đại học Bách khoa Hà Nội và trao các quyết định công nhận Hội đồng đại học, Chủ tịch hội đồng, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 (Ảnh: T.L).

"Thay đổi một cái tên cũng không phải nhanh và dễ, thực tế đã mất vài năm. Nhưng thay đổi một mô hình, một định hướng, từ sự lựa chọn đến sự vận hành đầy đủ và hiệu quả là cả một khoảng cách.

ĐH Bách khoa cần xác định chặng đường đổi mới của mình, chặng đường đổi mới toàn bộ thực thể của đại học mới chỉ là đang bắt đầu.

Một đại học vận hành theo mô hình mới, với mô hình quản trị tiên tiến, đại học số, sự chuyển đổi đó cần phải được tiến hành cùng lúc và đồng bộ, cần phải thấy hết các thách thức còn đang chờ phía trước.

Sự chuyển đổi mô hình từ trường đại học thành đại học không phải và tránh là một xu hướng "hữu đại" mà phải xem đây là công cụ để giải phóng cho sức sáng tạo từ bên trong, giải pháp cho các năng lực sáng tạo bằng một cơ chế mới. Nếu không phải vậy sự thay đổi sẽ rất ít ý nghĩa", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cũng nhắc nhở: "Cần xem sự chuyển đổi mô hình này là con đường tốt hơn để hiện thực hóa các khát vọng phát triển của đại học. Đại học cần xác định về mặt tư tưởng, quan điểm cho cán bộ, nhân viên, toàn thể người lao động, học sinh, sinh viên; cần trả lời cho đúng và đầy đủ câu hỏi: Chúng ta chuyển trường đại học thành đại học để làm gì và tại sao cần phải làm như vậy?".

Trong quá trình thực hiện, Bộ GD&ĐT sẽ giám sát việc tuân thủ sứ mệnh được ĐH Bách khoa Hà Nội tuyên bố và thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ đã lựa chọn, đã được công nhận. Đây là việc cần thiết của việc quản lý các trường đại học và các đại học thời tự chủ cao.

Bộ trưởng nhận xét, ĐH Bách khoa Hà Nội cần phải đi đầu trong việc thực hiện tự chủ. Đại học tự chủ đầy đủ, tự chủ có chiều sâu, tự chủ trong một giai đoạn mới, vừa theo thông lệ của thế giới, vừa phù hợp với đặc điểm chính trị, xã hội, kinh tế, con người, văn hóa của Việt Nam.

"Hôm nay, chúng ta ngồi đây, có mặt ở đây để bàn về vấn đề tự chủ đại học. Việc chuyển trường thành đại học cũng nằm trong hệ thống các hoạt động thực hiện về tự chủ đại học, nhưng tới một ngày nào đó nó như một việc đương nhiên trong tổ chức và quản trị đại học.

Tự chủ là một thuộc tính của đại học. Muốn sản sinh ra tri thức mới, phát triển đội ngũ trí thức, đào tạo bậc cao môi trường hoạt động của nó phải là môi trường tự chủ, tự do cho sáng tạo với tất cả ý nghĩa đầy đủ nhất", Bộ trưởng nói.

TheoDantri


Previous
Next Post »