Cách dễ nhất để nhớ 12 số trên thẻ căn cước công dân gắn chíp

 

 12 số trên thẻ Căn cước công dân gắn chíp là số định danh cá nhân. Nếu biết được ý nghĩa của các số này, người dân sẽ ghi nhớ rất dễ dàng.

Cách ghi nhớ 12 số trên thẻ căn cước công dân

12 số trên thẻ Căn cước công dân (CCCD) là số định danh cá nhân. Có thể bạn sẽ nghĩ đây là những chữ số ngẫu nhiên tuy nhiên chúng là 12 số có quy tắc.

Vì vậy để ghi nhớ chúng thì bạn chỉ cần nắm được ý nghĩa của 12 số trên CCCD.

Ý nghĩa của từng chữ số này như sau:

03 chữ số đầu tiên là mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc mã quốc gia nơi công dân đăng ký khai sinh.

01 chữ số tiếp theo là mã giới tính của công dân.

02 chữ số tiếp theo là mã năm sinh của công dân

6 chữ số cuối là khoảng số ngẫu nhiên.

Trong đó:

Mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi công dân khai sinh có các mã từ 001 đến 0096 tương ứng với 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Công dân khai sinh ở Hà Nội có mã 001, Hải Phòng có mã 031, Đà Nẵng có mã 048, TP. Hồ Chí Minh có mã 079…

Cách dễ nhất để nhớ 12 số trên thẻ căn cước công dân gắn chíp - Ảnh 1.
Mã giới tính

- Mã thế kỷ và mã giới tính được quy ước như sau:

+ Thế kỷ 20 (từ năm 1900 đến hết năm 1999): Nam 0, nữ 1

+ Thế kỷ 21 (từ năm 2000 đến hết năm 2099): Nam 2, nữ 3

+ Thế kỷ 22 (từ năm 2100 đến hết năm 2199): Nam 4, nữ 5

+ Thế kỷ 23 (từ năm 2200 đến hết năm 2299): Nam 6, nữ 7

+ Thế kỷ 24 (từ năm 2300 đến hết năm 2399): Nam 8, nữ 9

Mã năm sinh

2 số cuối năm sinh của công dân sẽ là mã năm sinh.

Ví dụ:

Số căn cước công dân của bạn là: 001198000478 thì:

001 là mã của Thành phố Hà Nội

1 thể hiện giới tính Nữ, sinh ở thế kỷ 20

98 thể hiện công dân sinh năm 1998

000478 là dãy số ngẫu nhiên.

Như vậy, khi hiểu ý nghĩa của 12 số trên CCCD gắn chip, bạn sẽ dễ dàng nhớ được dãy số này.

Với cách này, khi tiếp cận với CCCD của người lạ bạn có thể biết được người đó sinh ở đâu, sinh năm bao nhiêu.

Previous
Next Post »