Thông cáo báo chỉ của Bộ Tài chính làm rõ…

Tại phiên họp ngày 16.9.2021 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khi được đề nghị dùng ngân sách bổ sung giải pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp các chi phí phòng, chống dịch bệnh khi duy trì sản xuất, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc tiếp thu nhưng chia sẻ thêm rằng ngân sách hiện rất khó khăn, "ngân sách trung ương dự phòng gần như không còn đồng nào"

Trưa ngày 17.9.2021, Bộ Tài chính đã ra thông cáo báo chí nêu rõ dự phòng ngân sách trung ương đã chi hết và đang chờ bổ sung, chứ không phải "ngân sách gần như không còn đồng nào".

Vĩnh Thắng sưu tầm

Previous
Next Post »