Bộ đội giúp dân

Trong màu áo lính, các chiến sĩ Sư đoàn 5 vận tải lương thực bằng xe đạp thồ đi từng ngõ hẻm nhỏ ở TPHCM phát đến từng hộ dân.

Việc làm này đã khiến nhiều người liên tưởng, gọi nhớ đến tinh thần đoàn kết, đồng sức đồng lòng ở chiến trường Điện Biên Phủ năm xưa (Ảnh: Nguyễn Quang).

Vĩnh Thắng sưu
tầm

Previous
Next Post »