Tự sự

 


Chiều nay mưa lại miên man

Giọt thương, giọt nhớ vỡ tràn giọt mong

Giọt nào nhỏ xuống má hồng?

Giọt nào nhỏ xuống giữa lòng người thương?

Giọt nào thành giọt lệ vương?

Giọt mơ nhỏ xuống thành nguồn tương tư

Giọt nào là giọt thật hư?

Lê Lan

Previous
Next Post »