Đọc báo Hà Nội mới (HNMO)

(HNMO) - Theo Công điện số 15/CĐ-CTUBND ngày 18-7-2021 của UBND thành phố Hà Nội, kể từ 0h ngày 19-7-2021, thành phố Hà Nội áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên toàn địa bàn, mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết; thực hiện nghiêm thông điệp 5K; không tụ tập quá 5 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện...

Từ 0h ngày 22-7-2021, Hà Nội tổ chức cách ly tập trung tại các địa điểm cách ly tập trung trên địa bàn thành phố đối với toàn bộ người về từ các địa phương có dịch đang thực hiện giãn cách xã hội, trừ các lực lượng phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Vĩnh Thắng sưu tầm

Previous
Next Post »