Trừ các nhà thơ đã thành danh.

 Chi ta đang có phong trào thơ.

Bình minh, đêm tối có trong thơ

Qui chế tuyển chọn tới ban hành

Thành viên mới, phải biết làm thơ

Vĩnh Phạm

 

Previous
Next Post »