Chào sự kiện tháng 7.

Chào mừng Vĩnh Tiến tuổi bảy ba

Là người cao tuổi chứ chưa già

Gắn bó bên bạn đời Minh Phượng

Nhà thơ, nhà lí luận sâu xa

Đã lâu chú chẳng màng bôn ba

Vui thú đoàn viên tựa triết gia

Làm thơ lên mạng soi tin tức

Hỗ trợ mọi người hiểu biết thêm

*****   

Mừng cháu Đa Vít tròn hai chín

Sự nghiệp, gia đình được hanh thông

Chúc hai ông cháu luôn vui khỏe

Ông Tiến mong con cháu về nhà

*****

Tưởng nhớ Ông nội Phạm Chi Lễ

Cụ tổ họ Phạm Vĩnh – nhà 53

Kim Anh

 

 

Previous
Next Post »