Ngày 27.7

Hôm nay ngày 27.7 là ngày truyền thống nhớ ơn các anh hùng, liệt sỹ, đồng bào chiến sĩ đã góp phần xương máu bảo vệ và xây dựng đất nước Việt Nam.

Blog gia đình cụ Quang

Previous
Next Post »