Bà Phi về nơi an nghỉ mới

 Ngày 15.7.2021 gia đình đưa bà phi vè nới an nghỉ mới, xin có vài lời chia sẻ.

Ngọc Cường về nước chưa lâu

Đưa mẹ về nơi Vĩnh Hằng

Tấm lòng hiếu thảo nghĩa tình

Bà Phi phù hộ cháu con phương trưởng

Kim Anh

Previous
Next Post »