Mừng hai bà cháu thêm tuổi mới

Bà Anh, Đavid sinh nhật hôm nay.(*)

Vào ngày Cô Vid lây lan nhanh

Liên hoan, họp mặt đành phải hoãn

Nhờ qua tin nhắn “Chúc bình an 

Vĩnh Thắng

(*)Bà Anh tuổi 85 (6.7.1936); Đavid tuổi 29 (6.7.1992).

Previous
Next Post »