Chuyện về bức ảnh quí

Năm nào cũng vậy cứ đến ngày 5.7, tôi lại mở tấm ảnh duy nhất thời gian gần 19 năm quân ngũ ra ngắm lại nhớ tới ngày nhập ngũ (5.7.1963). Năm nay là đã 58 năm.

Hàng ngồi bên phải là ông Nguyễn Văn Bắc học sinh giỏi toán Hà Nội, năm 1969 là giảng viên ĐHKTQS dạy tôi môn siêu cao tần. Ông bên trái hàng ngồi là Mai Anh con chủ hiệu ảnh Phương Đông đối diên Tháp Bút Bờ Hồ. Rất tiếc ông Bắc đã ra đi được hơn 15 năm, còn ông Mai Anh một năm nay lâm bệnh nghỉ dưỡng tại nhà.  

Bức ành hiếm quí này được chụp tại hiệu ảnh Phương Đông vào năm 1964, khi chúng tôi vào tuổi 19 và đã ở quân ngũ được một năm (*).

Phạm LêPrevious
Next Post »