Tự sự ngày thêm tuổi mới

BẢY BA hay là ... ba bảy đây?
BÔ LÃO rồi mà ... cứ mê say
Ăn, ngủ, tập, xem...không biết chán
Bệnh ư, thôi kệ ... ĐÁT ĐẾN NGÀY
GIA ĐÌNH êm ấm thật là hay
Người tài chưa phải cũng tiếc thay
Nằm dài chờ sung chưa đến nỗi
Lý lẽ riêng, chung học hàng ngày ...
CÁM ƠN TẤT CẢ hôm nay
Đời được như vậy là MAY cho mình ...
Phạm Nhân
07.07.2021
Previous
Next Post »