Tết đến gần rồi

 

Hà Nội mấy hôm nay Hoa Đào đã xuống phố, Hà Nội Tết đã đến gần rồi.

Vĩnh Thắng

Previous
Next Post »