Xưa và nay

Từ ngày 10.10.1954 đến nay đã 66 năm Thủ đô ta đã có những thay đổi lớn, ngay mỗi gia đình cũng có những biến đổi lớn mạnh theo. Ông Nguyễn Xuân Nguyên có một tấm ảnh chụp gia đình ngày (3.6.1960) tiễn hai anh em ông lên đường xây dựng Khu Gang Thép Thái Nguyên, nền tảng công nghiệp nặng đầu tiên của đất nước. Lúc đó gia đình ở Hà Nội mới chỉ có 11 người.

Từ đó đến nay gia đình phát tiển cùng Thành phố, hiện đã có trên 50 người đủ các thế hệ (ành chụp 12018). 

Với ông đây là một tấm ảnh quí hiếm ghi lại sự phát triền của gia đình cùng với sự lớn mangh của Thủ đô ta.

Vĩnh Thắng  

Previous
Next Post »