Tưởng nhớ ngày sinh ông Đoàn Hải.

 

Hôm nay chi họ cùng bá Kim Anh và gia đình tưởng nhớ 89 năm ngày sinh ông Đoàn Đình Hải (3.10.1931), rể thứ cụ Quang Yến.

Blog gia đình Cụ Quang

Previous
Next Post »