Lời chúc Tháng mười

 Chúc mừng sinh nhật Ông Đoàn Hải

89 năm ra đời trên đất Lào

Đến nay 3 trai cùng 5 cháu

Trưởng thành, gắn bó với quê hương

 

Tưởng nhớ ngày sinh Bà Ngô Phi

Thực thi đủ cả trai và gái

Tưởng nhớ thứ nam Phạm Vĩnh Hải

Tài năng văn thể sớm chia ly

 

Tuấn Minh cháu đích tôn Chi ta

Chủ blog năm ba (53) vui cả nhà

Phương Nga cháu gái, hơi thua thiệt

Nhưng vẫn vui tươi và ở xa

Hiệp út, Đoàn Đình cũng giống Cha

Cùng sinh tháng mười, con số 3

Xông xáo, chẳng ngại ngần công việc

Hiền lành, tâm tình, gần Mẹ Cha./. 

Kim Anh

Hà Nội, Bệnh viện 354 (1.10.2020)                                                                                                                   

Previous
Next Post »