Thăm ông Ngọc, bà Lan

 Hôm nay tôi cùng các vị Tiến, Minh, Phượng, Vinh đã đến thăm ông Ngọc,  bà Lan tại tư gia. Rất mừng ông Ngọc, bà Lan đều khỏe mạnh vui vẻ tiếp chuyện khách hồi lâu.

Chúng tôi đã giành thời gian bàn thảo gợi ý bước đầu của ông Ngọc về dự kiến ngày giỗ cụ bà Quang (cụ Yến) sắp tới…

Chúng tôi cảm ơn ông bà Tiến Phượng đã điều xe cho chúng tôi tới thăm ông Ngọc, bà Lan trên một chặng dường dài qua nhiều tuyến phố đông đúc của Thủ đô. 

Vĩnh Thắng

Previous
Next Post »