HÀ LAN KÍ SỰ 17 (mấy ngày một chuyện )

Chuyện thứ 17:  Du ngoạn
Đưa lại ảnh đã phát trên mạng, nhà Thi Nga đang cảm thấy hấp dẫn với thời tiết mùa hè mát dịu, khung cảnh đẹp nên thơ trong chuyến du ngoạn tại Đức, Paris, Lucxambua...Địa điểm, thời gian cụ thể hiện chưa rõ, xin tìm hiểu sau.
Phạm Lê

Previous
Next Post »