Hà Lan kí sự 14 (mấy ngày một chuyện)

Chuyện thứ 14: Chúc mừng sinh nhật
Chúng cháu Bảo Trân-Minh Đức chúc mừng sinh nhật ông Tiến ạ.
Phạm Lê

Previous
Next Post »