Tình già


Tình già

Mất gì thì mất bà ơi !
Xin trời đừng để còn tôi mất bà
Hai ta tuy tuổi đã già
Nhưng tôi vẫn muốn ...còn bà còn tôi
   Mất gì thì mất bà ơi,
   Xin trời đừng để còn tôi mất bà
   Nếu trời bắt phải đi xa
   Tôi xin đi trước  còn bà đi sau
   Mong bà đừng ốm đừng đau
   Để tôi còn bát cơm rau sáng chiều,
Tuổi cao tôi vẫn có bà
Như liều thuốc bổ...dưỡng già đời tôi,
Đời còn đẹp lắm bà ơi,
Xin Trời cứ để ...còn tôi còn bà.

Sưu tầm
Previous
Next Post »