Những điều nên biết...…

Với Nhà nước:
1.Từ 1.3, Thông tư 52/2017 của Bộ Y tế quy định về kê đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú chính thức có hiệu lực thi hành. Đối với trẻ dưới 72 tháng tuổi (6 tuổi) thì phải ghi số tháng tuổi, ghi tên và số CMND hoặc số căn cước công dân của bố hoặc mẹ, người giám hộ của trẻ trên toa thuốc.
2.Cũng từ 1.3.2018, Bô TTTT qui định từ nay các hãng điện thoại di động chỉ khuyến mạng 20% cho thuê bao trả trước và 50% cho thuê bao trả sau.
Với chi họ:
Trong tháng 3 có sinh nhật 14 vị sau:
Tạ An Nhiên (con gái Thi Nga) 2.3..
Mai Thu Hiền 6.3…
Phạm Phi Nga 8.3…
Lê Hồng Phương 10.3…
Phạm Vĩnh Thắng 12.3…
Phạm Hồng Việt 15.3 (con ông Vĩnh Hải, đã mất).
Lê Uy Vệ  17.3…(đã mất)
Nguyễn Đức Nguyên (con Thu Minh) 18.3…
Phạm Vĩnh Ngọc  20.3…
Đoàn Minh Đăng 23.3…
Nguyễn Phương Anh 23.3...(nhà Tuấn Thúy, đã mất).
Phạm Kim Lan 24.3…
Phan Thế Minh (nhà Trang Thắng) 25.3…
Tô Minh Thu 31.3…
Được biết đã có ý kiên đề xuất dự kiến tại Đà Nẵng sẽ có một buổi họp mặt mừng ông Di 80 tuổi, mừng các vị có ngày SN trong tháng 3 (theo phương thức CPC). 
Phạm Lê
Previous
Next Post »